18 syyskuuta 2008

Ai, ai niitä aiheita

Tekstitaidon koe syksy 2008

Tutustu kokeen tehtäviin ja vanhoihin kokeisiin.


Vaikeaa oli

Opiskelijoille saattoi tulla yllätyksenä, että yhtä tehtävää lukuun ottamatta pitikin kirjoittaa vain kaunokirjallisista aiheista. Tätä oli kyllä teroitettu: kirjallisuutta on osattava lukea ja siitä kirjoitettava. Kaikissa kokeissa mallikokeita myöden on ollut pakko kirjoittaa muustakin kuin asiaproosasta.

Onneksi mukana oli sentään yksi mainosanalyysi, mutta silti näyttää, että pohjanoteeraus on tulossa - riippuu tietysti lopullisesta arvostelusta.

Tehtävien lähilukua

1. Millaisen kuvan sodasta saa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan katkelmasta?

Tämän tehtävän pitäisi olla siksi helppo, että ainakin meidän lukiomme lukuohjelmaan Linnan teos kuuluu. Ei kannata jättää omaa lukeneisuuttaan paljastamatta, samatenkaan katkelman suhdetta historialliseen todellisuuteen. Katkelman perusteella pitäisi ainakin pyrkiä määrittämään jokin käsiteltävä teema eikä laatia kommenoivaa referaattia tapahtumista ja henkilösuhteista.

2. Miten Linnan romaanihenkilöiden väliset suhteet ilmenevät katkelman vuoropuhelussa?

Nyt on kyse vuoropuheluista, eli on syytä määritellä, kuka puhuu kenenkin kanssa, mikä on sävy ja sitä kautta tulevat henkilösuhteet esille. Niin kuin muissakin tehtävissä aineisto on se, joka rajaa käsittelyn. Tuntemattoman muut tapahtumat eivät vastaukseen kuulu eivätkä miesten suhteet tämän katkelman jälkeen.


3. Erittele Raha-automaattiyhdistyksen mainoksen Pidetään huolta vaikuttamiskeinoja.

Tämä on perinteinen mainosanalyysi. On mainittava, mitä mainostetaan, miten argumentoidaan ja millaiset ovat intertekstuaaliset suhteet Linnan romaaniin. Kuvasta pitää tietysti tehdä inventaario ja samalla pohtia esimerkiksi symboliikkaa, tavoitteita jne.

4. Marja Liisa Vartio kuvaa romaanissaan Tunteet jatkosodan aikaista elämää kotirintamalla. Analysoi, mitä ja millaisia keinoja käyttäen Vartio kertoo nuorten naisten kokemuksista romaanikatkelmassa.

Nyt ollaan sota-aikana kotirintamalla, ja fokuksena ovat nuoret naiset. Pohditaan tyttöjen sielunelämää ja yhtymäkohtia Tuntemattomaan, sillä katkelmat ovat osin rinnasteisia. Tämäntyyppisissä tehtävissä yksi mahdollisuus on käsitellä aineistoa ja tulkita sitä kohtauksittain ja samalla tulkita sitä tehtävänannon mukaisesti. Pitää huomioida kaunokirjalisten tekstien tulkinnassa, että kirjailija ja kertoja ovat eri asia.

4. Millä tavalla ja mihin tarkoitukseen Vartion romaanikatkelmassa hyödynnetään Linnan tekstiä?

Kirjavertailuja on tehty aiemmin lukion kursseilla ja monenlaisia muunlaisiakin vertailutehtäviä, joten tämän ei pitäisi tuottaa vaikeuksia - toisin kävi.

Ensinnäkin on lueteltava eroja ja yhtäläisyyksiä ja tämän jälkeen pohdittava Vartion tekstin suhdetta ja sävyä alkuperäiseen. Miksi muutoksia on tehty? Mikä niiden tehtävä on? Mitä kirjailija haluaa sanoa?