21 huhtikuuta 2005

Luova kirjoittaminen 2004-2005

Kokemuksia ja palautetta luovan kirjoittamisen kurssilta 2005

Kurssi toteutettiin tänä keväänä puoleksi ATK-luokassa ja puolittain tavallisessa luokkatilassa, mikä aiheutti jonkin verran ongelmia. Seuraavana vuonna ATK-luokka on varauksessa kokonaan luovan kurssin kirjoittajilla.

Keskustelufoorumissa työskentely koettiin mielekkäämpänä kuin palautteen antaminen kasvotusten tekstien lukemisen jälkeen luokassa. Nyt kirjoittajille ja lukijoille jäi aikaa sulatella tekstejä ja palata niihin myöhemmin.

Tehtävät koettiin pääsääntöisesti mielekkäiksi. Runotehtävät olivat pitkälti vaihtoehtoja, ja keskityimme lähinnä lyhytproosaan ja erilaisiin kerronnan ja tarinan kannalta olennaisiin seikkoihin. Virikkeenä käytettiin alkukurssilla Martinheimon Hyvä lause -kirjaa, Taija Tuomisen Kirjoittajaohjaajan tukipakettia ja Jorma Heikkilä Luova kirjoittaminen -teosta sekä opettajan omaa materiaalia.

Painopiste oli koko ajan oman kirjoittamisen kehittämisessä. Turhaa luennointia yritin minimoida. Lähinnä johdattelua erilaisiin tehtäviin tuli kyllä.Kurssin rentoa ilmapiiriä ja kiireettömyyttä kiiteltiin. Luovasti kirjoittaminen on sula mahdottomuus, jos oppitunneilla on pakollisten kurssien suoritusfiilis. Jokainenhan asettaa omat tavoitteensa kirjoittamistiellään kehittyessään.

Kurssin koepäivänä urakoitiin tietokoneiden äärellä ja tehtiin muutamia kirjoitelmia sekä annettiin rakentavaa palautetta oppilastovereille. Päätöstehtävät ja kurssin loppupuolen tehtävät ovat Julia Cameronin kirjasta Tyhjän paperin nautinto. Kirja soveltuu erinomaisesti kirjoittajalle, jolla itsekuria piisaa. Muutoin teos on varsin esseemäinen, ehkä liikaa itsekehua sisältävä ja toisten kirjoittajien parempaan itsetuntoon suggeroimiseen.

Tutustu kurssiin.