24 maaliskuuta 2008

Esseekokeen aihepiirejä

Menneinä vuosikymmeninä esseekoe eli entinen aineistoaine on muistuttanut pitkälti reaalikoetta. Vuonna 1974 ylioppilastutkintolautakunta määritteli 14 erilaista aihepiiriä, jotka liittyivät yleissivistykseen ja eri oppiaineiden sisältöihin.

Vuonna 1987 uusittiin aihelista, ja määritelmät karsittiin tasan puoleen. Edellisen opetussuunnitelman mukaisia luetteloita esitettiin oppikirjoissa melko yleisesti, mutta nykyään niistä on luovuttu kokonaan. Sama koskee joitakin oppikirjoja. Usein kirjoitusohjeita saa etsimällä hakea, yo-kokeen määrittelyistä puhumattakaan.

Nyt ylioppilastutkintolautakunnan esseekokeen aihemääritelmissä todetaan lähinnä ympäripyöreästi, että aiheet voivat liittyä oppisisältöihin, laajasti lukiolaisen yleissivistykseen ja elämäntuntemukseen.

Pikainen vilkaisu lyhennettyyn vanhaan listaan (1987) osoittaa melko selkeästi, mitä taustalla luuraa.

Uskonto ja arvokysymykset

 • uskonnolliset kysymykset ja hengellinen elämä
 • elämänkatsomus ja ihanteet

 • uskonnot ja uskontotiede

 • filosofia ja etiikka

Kulttuuri

 • kaunokirjallisuus

 • tietokirjallisuus

 • kaikenlaiset kuvataiteet, elokuva, musiikki

 • taide: arvot, taiteilijat, estetiikka

 • nuorisokulttuuri ja erilaiset alakulttuurit

 • tiede ja tutkimus

 • äidinkieli, vieraat kielet, sanasto, kielten opetus

Ihminen yksilönä ja yhteisön jäsenenä

 • psykologia, koulu, kasvatus

 • perinteet, tavat, muoti

 • koti ja perhe

 • sukupuoliroolit

 • elämäntavat ja harrastukset, viihde, urheilu, matkailu

 • terveydenhuolto, mielenterveys, ruoka, nautintoaineet

Historia ja yhteiskunta

 • kulttuurihistoria, Suomen historia

 • erilaiset ideologiat

 • sosiaaliset kysymykset

 • yhteiskunnalliset ongelmat

 • puoluepolitiikka, hallinto

 • elinkeino- ja talouselämä

 • kansainvälinen politiikka

 • sota ja rauha

 • maanpuolustus

 • joukkoviestintä ja tiedonvälitys

 • liikenne

Luonto ja luonnontieteet

 • luonto ja maisema

 • ympäristöaiheet

 • biologia

 • maantiede

 • lääketiede

 • fysiikka

 • kemia

 • matematiikka

 • tietotekniikka

 • meteorologia

 • tekniikan sovellukset

 • keksinnöt