30 toukokuuta 2005

Aquarium episode

27 toukokuuta 2005

Yo-kirjoitukset kevät 2005

Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta yo-kokeet menivät valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti. Jos tuloksia tarkastellaan kompensaatiopisteiden mukaisesti, valtakunnallisella tasolla tulos oli 4,3. Yhteislyseon lukion osalta pudotusta oli yksi kymmenysosa.

Tänä vuonna laudaturien pisteet pitivät suurin piirtein kutinsa, ja opiskelijoiden onneksi vielä l:n rimaa pudotettiin 93 pisteestä 92:een, mikä lisäsi vielä muutamia iloisia ällän saajia.

Muutoin arvioitaessa valtakunnallista tasoa lukio oli niukasti yli valtakunnallisen keskiarvon, jos lasketaan vanhaan malliin puoltoäänien mukaan: koko maa 4,18 ja lukio 4,22.