22 elokuuta 2005

Yo-koe uudistuu


Keväällä 2007 ylioppilaskoe uudistuu merkittävästi.

Esseekoe

Alin arvostelussa käytettävä pistemäärä on 0 ja ylin 60. Käytössä ovat vain 0:aan ja 5:een päättyvät pisteluvut. Ne vastaavat kouluarvosanoja seuraavasti:
pistemäärä ja vastaava kouluarvosana

0 = 4
5 = 4 ½
10 = 5
15 = 5 ½
20 = 6
25 = 6 ½
30 = 7
35 = 7 ½
40 = 8
45 = 8 ½
50 = 9
55 = 9 ½
60 = 10
 • Se perinteinen kypsyyskoe ja kielellinen ilmaisukyky
 • enintään 16-sivuinen tehtävävihko
 • valitaan yksi aihe
 • kirjoitetaan kuulakynällä puhtaaksi
 • luonnokset yliviivataan.
 • arvostelu 0 -60 pistettä

Tekstitaidon koe

Kustakin vastauksesta alin pistemäärä on 0 ja ylin 6; pisteet annetaan aina kokonaislukuna. Käytössä ovat siis vain pistemäärät 0, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.

Tehtävävihkosesta vastataan kolmeen eri tehtävään. Yhteenlaskettu maksimipistemäärä on siten 18, joka kerrotaan kolmella. Siten ensimmäisestä kokeesta on mahdollista kiskaista 54 pistettä.

 • Mitataan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa
 • enintään 8-sivuinen vihkonen (viisi tekstiä)
 • valitaan kolme aihetta
 • kirjoitelmat 1 - 2 sivua
 • luonnokset yliviivataan
 • käytetään lyijykynää
 • aikaa 6 tuntia
 • arvostelu 0 - 6 pistettä / tehtävä

Yhteistulos

Molempien aineiden pistemäärät lasketaan yhteen, ja enimmäispistemäärä on 114 (54 + 60). Täysin hämärän peitossa on tätä kirjoitettaessa mahdollisten arvosanojen rajat. Siksi näyttää lähinnä koeammunnalta, millä kohtaa maalit tulevat olemaan (l:n raja jne). Todennäköistä on, että koe menee testailuksi muutaman vuoden aikavälillä - tosin sitä on testattu ns. akvaariokouluissa jo vuosia.

Koe tulee olemaan siltä osin vaikeampi, että molempien kirjoitelmien pistemäärät lasketaan yhteen. Toisaalta arvosanarajat tulevat varmaankin elämään samalla tavalla kuin vieraiden kielten kokeessa, jotta julkisuudessakin käydystä keskustelusta löydetään toisia sävyjä. Arvosananojen lasku pysähtynee, kun rajapisteitä pudotetaan.

Opettajan kannalta varsinkin tekstitaidon koe tullee tuottamaan päänvaivaa, sillä tämäntyyppisestä kokeesta suurimmalla osalla kollegoista ei juuri ole kokemusta. Aika näyttää, mihin ollaan menossa.

Ks. yo-tutkintolautakunnan tarkat ohjeet.

11 elokuuta 2005

Päivälukion yksityisopiskelu uudistuu

Kurssien suorittaminen yksityisopiskelijan muuttuu tasapuolisemmaksi verrattuna kurssinsa opinto-oppaan mukaisesti suorittajiin.

Lukuvuonna 2005-2006 alkaen kurssit sisältävät myös kirjallisen ennakkotehtävän tai -tehtäviä. Tehtävät tulee palauttaa viimeistään viisi päivää ennen koetta opettajalle. Molemmista, sekä kirjoitelmasta että kokeesta, on saatava hyväksytty arvosana kurssin hyväksytyksi suorittamiseksi.

Enää ei ole mahdollista parin päivän varoitusajalla pyytää opettajalta kurssikoetta puuttuvan kurssin täydentämiseksi. Esim. lukuvuoden 2004 - 2005 kokemusten perusteella opiskelijat saivat varsin helpohkosti kurssiarvosanan huomattavasti vähemmällä työmäärällä kuin opiskelijat, jotka olivat kurssillaan läsnä.

Katso tarkemmin lyseo.comin sivuilta, miten yksityisesti opiskellaan. Päivälukion opiskelija, joka suorittaa puuttuvan lukiokurssin ilmoittautuu iltalinjalle opiskelijaksi ja opettajalle henkilökohtaisesti suorittaakseen kurssin. joka suoritetaan lukion iltalinjan opinto-oppaan mukaisesti (ks. kurssivastaavuudet ja oppikirjat).

Huom. joillakin kursseilla opiskelija tarvitsee salasanat päästäkseen käsiksi osaan oppimateriaalista. Ne saa opelta ilmoittautumisen yhteydessä.

05 elokuuta 2005

Virtuaalilukio aloittaa

Lohjan lukion iltalinjalla on mahdollista suorittaa kursseja virtuaalisesti. Se tarkoittaa, että kursseja voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Toisin sanoen opiskelija ei ole sidottu opinto-oppaaseen sen paremmin kuin saapumaan koululle oppitunneille.

Rästiin jääneet kurssit suoritetaan viimevuotisen käytännön mukaan toisessa oppilaitoksessa. Esim. iltalinjan opiskelija suorittaa yksityisesti esim. päivälukiossa ko. kurssin.


Äidinkielen ja kirjallisuuden osalta virtuaalisuus tarkoittaa muutamaa asiaa:

 1. Lukuvuonna 05-06 voi suorittaa kurssit 1-3. (Piste, Otava), muut (Käsikirja, WSOY:n sarja)
 2. Opiskelumateriaali on keskustelufoorumeilla, jonne opiskelija kirjautuu ja ottaa yhteyttä opettajaan.
 3. Opiskelija ilmoittautuu iltalukioon opiskelijaksi.
Muistakaa tarkistaa opinto-oppaasta oppikirjat. Blogissa on muutoksista mainittu myös: sivu 1 ja sivu 2.

Lisää ohjeistusta tulee myöhemmin sekä blogiin että foorumeille tarpeen mukaan.