24 toukokuuta 2008

Yo-kokeiden arvostelusta

Onnea uusille ylioppilaille. Toivottavasti useimmilla meni kirjoitukset kokonaisuudessaan tavoitteiden mukaisesti.


Sensorit ovat arvioineet ja arvostelleet lopullisesti ylioppilastekstit. Näinhän sitä luulisi, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä ylioppilaslautakuntaan tarkistuspyyntö, mikäli heistä tuntuu arvostelun pettäneen. Tällöin otetaan yhteyttä oppilaitoksen rehtoriin, ja oma opettaja yleensä soittaa sensorille ja tivaa arviointiperusteita.

Oikaisuvaatimukset hoidetaan aina oppilaitoksen kautta, eikä yksittäinen abi voi mennä omin päin hakemaan korjausta - joskus ilmeisiin virheisiin. Aina kannattaa neuvotella ensin alustavan arvion tehneen opettajan kanssa, kuinka tulisi menetellä.

Toisinaan arvosanat nousevat; joskus viidenkympin valitus ei johda mihinkään. Teksti menee eri lukijalle, ja tällöin arviointikriteeritkin voivat ehkä olla suotuisampia.

Omakohtaisia kokemuksia

Tänä kevään omassa tekstipinossani oli tuotoksia 36 kirjoittajalta. Heidän yo-arvosanoistaan 12 opiskelijalla laski yhden pykälän, esim. e > m, ja vastaavasti kahden opiskelijan suoritus arvioitiin yhtä arvosanaa korkeammalle.

Ensimmäinen ajatus, joka tästä tulee on ehkä seuraava: miten ihmeessä pistemäärät voivat heittää noinkin paljon?

Kun tarkastellaan asiaa huolellisemmin, täytyy huomioida, että koetyyppi on muuttunut merkittävästi verrattuna vanhaan. Ennen ei tarvinnut huolehtia, jos toinen koe epäonnistui, sillä se ei vaikuttanut alentavasti äidinkielen ja kirjallisuuden yo-arvosanaan. Nykyään tilanne toinen.

Esseekokeet arvioidaan viiden pisteen välein (esim. 30, 35, 40 ja ennen vastaavasti 70, 73, 75, 77, 80). Tämän lisäksi tekstitaidon kokeen pistemäärät kerrotaan kolmella (molempien kokeiden yhteispistemäärä 54 + 60). Esimerkiksi oppilaitoksessa alustavan arvion suorittanut opettaja antaa seiskaa vastaavan pistemäärän eli 3 jokaisesta kolmesta tekstitaidon tehtävästä. Yhteispistemäärä kolmosen kertoimella on 27 pistettä. Jos taasen sensori katsoo arvostelussaan kaikkien olevan yhden pisteen yläkanttiin, lopullinen saldo jääkin yhdeksän pistettä alle oman maikan ehdotuksen.

Lopputulos keväältä

Ennen vanhaan tilanne oli se, että oli kaksi arvostelijaa, oma ope ja sensori. Jos YTL:n esseen arvostelu heitti parikymmentä pinnaa alle alustavan arvion, teksti lähetettiin kakkossensorille. Nykyään sensori voi toimittaan arvostelemassa tekstitaidon vastauksen kakksosensorille, jos laskee pistemäärää numerolla ja vastaavasti esseekokeen pistemäärää viisi numeroa. Toinen sensori lukee tekstit, mikäli pudotus on edellä mainittua suurempaa.

Noiden laskijoiden arvosanapudotukset olivat pistemääriltään enintään yhden pykälän luokkaa puolella (kuudella kahdestatoista). Tekstitaidon vastausten ja esseekokeiden arviointi osoittaa, että kokonaisuudessaan minun ja kahden sensorin näkemykset eroavat vain kuuden abin kohdalla enemmän kuin kolme pistettä tt-vastauksessa (kertoimineen) ja viisi pistettä esseessä. Jos esimerkiksi annoin tt-vastauksesta ja esseestä molemmista "liikaa", pisteet ovat vähentyneet kolme pistettä ensimmäisestä ja viisi pistettä toisesta. Pistemääräpudotus on lopullisessa arvioinnissa noin puolen arvosanan luokkaa (m, c).

Huonoa tuuria tietysti on, jos pisteet tippuvat juuri arvosanarajan alapuolelle - juuri pinnan pudotus tekstitaidon vastauksessa. Ainahan joukkoon mahtuu muutama yksittäinen opiskelija, jonka pistemäärä heittää poikkeuksellisesti muuhun arviointiin verrattuna. Näistä soitan sensorille ja annan tarvittaessa selvityksen abille sekä suosituksen valittaako vai ei.