20 helmikuuta 2006

Nettipiratismi


Nettipiratismi eli laittomasti jaetun tai käyttäjän laittomasti lataaman tai esim. muokkaaman digitaalisen materiaalin käyttö on kasvanut. Se koskee oppiaineessa lähinnä media- ja tekstijulkaisuja.

Äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla tähän ongelmaan törmätään aika ajoin, ja onkin aika selkiyttää muutamia käytännön seikkoja.

Kursseilla noudatetaan seuraavia digitaalisen materiaalin käyttöohjeita:
  • Opiskelija tallentaa tarkistusta varten käyttämänsä Internet-materiaalin.
  • Opiskelija merkitsee kirjoitelmansa loppuun käyttämänsä nettilähteet täsmällisesti.
  • Opiskelija toimittaa vaadittaessa s-postitse tai tulosteena käyttämänsä lähteet.
Mikäli opettaja ei saa pyynnöstä huolimatta määräaikaan mennessä lainkaan selvyyttä, onko opiskelija itse kirjoittanut esitelmänsä, esseensä tms. suoritus hylätään. On tärkeää kaikissa kirjallisissa töissä osoittaa, mikä on kirjoittajan omaa ja mikä lainattua tekstiä.

Jos kyseessä on plagioitu kirjallinen esitys, koko kurssi hylätään (arvosana 4) ja jos taasen suullinen esitelmä tai vastaava, kurssin arvosana laskee vähintään numeron.

Lue lisää nettilähteiden merkitsemisestä.