23 syyskuuta 2008

Esseekokeen aiheita II

Olen ryhmitellyt toistuvia aiheita kokeeseen valmistautumisen tueksi. Osa niistä on useammassa listassa, sillä käsittely mahdollistaa useampia näkökulmia.Luettelosta havaitaan, että kaikesta ei ole tarpeen yrittää lukea sitä sun tätä, vaan rajaaminen voi olla hyvinkin järkevää.

Listassa tehtävät ovat järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan: koe, tehtävänumero sekä lyhyt luonnehdinta.

Uskonto ja arvokysymykset
 • Kevät 2007, 8, Matteuksen evankeliumia ja rukouksen voimaa
 • Syksy 2007, 1. Raamatunkatkelman (Jaakob) pohdintaa: uskonnollisuuden ja tekojen suhde
  Kevät 2008,10. Sanomalehden uskontotilastojen analysointia
 • Syksy 2008, 8. Valokuvia pyhistä jumalien palvontapaikoista ja omia kokemuksia
Kulttuuriin liittyvät kieliaiheet
 • Kevät 2007, 9. Riikka Ala-Harjan novellissa maahanmuuttajien kieli- ja identiteettiongelmia
 • Syksy 2007, 10. Autistipoika ja tajunnanvirtaa novellissa
 • Syksy 2007, 4. Englannin kielen ylivaltaa ja mediamoguli Rubert Murdochin näkemyksiä
Kuva-analyysi (valokuvia)
 • Kevät 2007, 14. Keräilijätyyppejä (Veli Granö)
 • Syksy 2007, 8. Lee-farkkumainos
 • Kevät 2008, 14 Kaupunkiaiheinen olotila ja mökin miehen muotokuva
 • Syksy 2008, 8. Kirkko, moskeija ja Buddhan temppeli
Elokuva ja televisio
 • Kevät 2007, 7. Rakkaus ja ystävyys lännenfilmeissä
 • Syksy 2007, 11. Television hömppäsarjojen yhtäläisyyksiä
 • Kevät 2008, 6. Luontodokumenttien eettisyys
 • Syksy 2008, 1. Oma lempileffa ja monta katselukertaa
Dataa ja tekniikkaa
 • Kevät 2007, 12. Erilaisten tietokone- ja konsolipeliläiskijöiden vertailua
 • Syksy 2007, 13. Petteri Järvisen artikkeli: nettipornoa, digikulttuuria ja kirjastoelämää
 • Syksy 2007, 6. Teknologian käyttöä ja asenteita kasariajasta nykyhetkeen
 • Kevät 2008, 3. Mellakoinnista nettivaikuttamiseen
 • Syksy 2008, 13. Tekniikkaa ja onnellisuutta (sykemittarista nettiin) kolumnin perusteella
Tasa-arvo, vallankäyttö
 • Kevät 2007, 5. Perheen sisäinen ja sukupolvien välinen vallankäyttö
 • Syksy 2007, 5. Oppositio ja demokratia
 • Kevät 2008, 2. Aluepolitiikkaa ja kansalaisten yhdenvertaisuus väestöliikkeiden myötä
 • Kevät 2008, 4. Tasa-arvo ja sukupuoliroolit
 • Kevät 2008, 8. Nuorten kapinaa runoissa
 • Syksy 2008, 14. Korruptoitunut, kamala Kenia ja ihana Suomi (nettilähteitä)
Urheilu
 • Kevät 2007, 6. Urheilulegenda
 • Syksy 2007, 3. Kansallistunne ja urheilu
 • Syksy 2007, 12. Urheiluseuran fanittaminen
 • Kevät 2008, 13 Urheilutilaston analysointia
 • Syksy 2008, 12. Urheilu ja nationalismi (kolumni)
Perhe-elämä
 • Kevät 2007, 5. Lasten ja aikuisten roolit nykyperheessä
 • Kevät 2007, 9. Vierasmaalainen perheenjäsenenä (novelli)
 • Syksy 2007, 11. Perhe-elämää saippuasarjoissa (Kauniit ja rohkeat, Salkkarit jne.)
 • Syksy 2007, 14. Tilastotietoja tulevan kumppanin kauneus- ja ominaisuusvaatimuksista
 • Kevät 2008, 9. Lemmikki perheenjäsenen korvikkeena (novelli)
 • Kevät 2008, 8. Lapsen uhoa ja kapinaa runoissa
 • Kevät 2008, 7. Nuorisoaiheisia aforismeja
 • Syksy 2008, 9. Runoja vanhemman ja pikkulapsen välisestä suhteesta
 • Syksy 2008, 3. Ihana impi ja suloinen sulho (unelmahäät vs. todellisuus)
Ympäristö
 • Kevät 2007, 2. Nykyajan kuluttava elämäntyyli ja ympäristötietoisuus
 • Kevät 2008, 2. Maan sisäinen muuttoliike ja sen vaikutukset
 • Kevät 2008, 10. Säästäväisyyttä vai turhaa kuluttamista?
 • Syksy 2008, 4. Tuleeko Itämerestä Kuollutmeri?
 • Syksy 2008, 6. Aluepolitiikkaa ja koulujen lakkautukset
Romantiikka ja fiilistely
 • Kevät 2007, 7. Länkkäreiden ystävyys- ja rakkauskuvaukset
 • Kevät 2007, 4. Sattumaa vai suunnitelmaa? (Valmis otsikko, tarinoita myös siitä "oikeasta")
 • Syksy 2007, 14. Seksistinen farkkumainos (kuva-analyysi)
 • Syksy 2007, 2. Eino Leinoa ja Saukkia: ilojen ja surujen kohtalonyhteydestä
 • Syksy 2007, 9. Sikermä lemmenlyriikkaa
 • Syksy 2007, 14. Tilastotietoja ja tulevaan kumppaniin liittyvät odotukset
 • Kevät 2007, 9. Kanarialintu, novelli elämäntuskasta
Kokeet:
Tutustu vanhoihin kokeisiin.

18 syyskuuta 2008

Ai, ai niitä aiheita

Tekstitaidon koe syksy 2008

Tutustu kokeen tehtäviin ja vanhoihin kokeisiin.


Vaikeaa oli

Opiskelijoille saattoi tulla yllätyksenä, että yhtä tehtävää lukuun ottamatta pitikin kirjoittaa vain kaunokirjallisista aiheista. Tätä oli kyllä teroitettu: kirjallisuutta on osattava lukea ja siitä kirjoitettava. Kaikissa kokeissa mallikokeita myöden on ollut pakko kirjoittaa muustakin kuin asiaproosasta.

Onneksi mukana oli sentään yksi mainosanalyysi, mutta silti näyttää, että pohjanoteeraus on tulossa - riippuu tietysti lopullisesta arvostelusta.

Tehtävien lähilukua

1. Millaisen kuvan sodasta saa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan katkelmasta?

Tämän tehtävän pitäisi olla siksi helppo, että ainakin meidän lukiomme lukuohjelmaan Linnan teos kuuluu. Ei kannata jättää omaa lukeneisuuttaan paljastamatta, samatenkaan katkelman suhdetta historialliseen todellisuuteen. Katkelman perusteella pitäisi ainakin pyrkiä määrittämään jokin käsiteltävä teema eikä laatia kommenoivaa referaattia tapahtumista ja henkilösuhteista.

2. Miten Linnan romaanihenkilöiden väliset suhteet ilmenevät katkelman vuoropuhelussa?

Nyt on kyse vuoropuheluista, eli on syytä määritellä, kuka puhuu kenenkin kanssa, mikä on sävy ja sitä kautta tulevat henkilösuhteet esille. Niin kuin muissakin tehtävissä aineisto on se, joka rajaa käsittelyn. Tuntemattoman muut tapahtumat eivät vastaukseen kuulu eivätkä miesten suhteet tämän katkelman jälkeen.


3. Erittele Raha-automaattiyhdistyksen mainoksen Pidetään huolta vaikuttamiskeinoja.

Tämä on perinteinen mainosanalyysi. On mainittava, mitä mainostetaan, miten argumentoidaan ja millaiset ovat intertekstuaaliset suhteet Linnan romaaniin. Kuvasta pitää tietysti tehdä inventaario ja samalla pohtia esimerkiksi symboliikkaa, tavoitteita jne.

4. Marja Liisa Vartio kuvaa romaanissaan Tunteet jatkosodan aikaista elämää kotirintamalla. Analysoi, mitä ja millaisia keinoja käyttäen Vartio kertoo nuorten naisten kokemuksista romaanikatkelmassa.

Nyt ollaan sota-aikana kotirintamalla, ja fokuksena ovat nuoret naiset. Pohditaan tyttöjen sielunelämää ja yhtymäkohtia Tuntemattomaan, sillä katkelmat ovat osin rinnasteisia. Tämäntyyppisissä tehtävissä yksi mahdollisuus on käsitellä aineistoa ja tulkita sitä kohtauksittain ja samalla tulkita sitä tehtävänannon mukaisesti. Pitää huomioida kaunokirjalisten tekstien tulkinnassa, että kirjailija ja kertoja ovat eri asia.

4. Millä tavalla ja mihin tarkoitukseen Vartion romaanikatkelmassa hyödynnetään Linnan tekstiä?

Kirjavertailuja on tehty aiemmin lukion kursseilla ja monenlaisia muunlaisiakin vertailutehtäviä, joten tämän ei pitäisi tuottaa vaikeuksia - toisin kävi.

Ensinnäkin on lueteltava eroja ja yhtäläisyyksiä ja tämän jälkeen pohdittava Vartion tekstin suhdetta ja sävyä alkuperäiseen. Miksi muutoksia on tehty? Mikä niiden tehtävä on? Mitä kirjailija haluaa sanoa?

09 syyskuuta 2008

Tekstitaidon koe 12.9.2008

Miten valmistautua tekstitaidon kokeeseen?
Mitä siinä oikein pitää osata?
Miten se nyt erosikaan esseestä?

Keskeistä
 • Tekstitaidon kokeessa ei turhia referoida.
 • Pysytään selkeästi vain tehtävänannossa.
 • Oletetaan, että lukija (eli arvostelija) tuntee pohjatekstin.
Lue lisää