05 maaliskuuta 2008

Esseekoe ja siihen valmistautuminen

Kuinka valmistautua esseekokeeseen?

Usein kuulee väitettävän, ettei kokeeseen voisi valmistautua. Opiskelijat sanovat, että kaikki tarpeellinen on jo opeteltu kurssien aikana, viimeistään preppauskursseilla (ÄI8 ja ÄI9), jolloin treenataan vielä vastaustekstien ja esseiden kirjoittamista.

Suomen kuvalehdessä tarjoillaan mahdollisia tärppejä kevään kirjoituksiin. Ilmastonmuutosta, kansainvälistä politiikkaa ja digitoitumista käsitteleviä artikkeleita on virikkeeksi abeille.

Itsekin muistan muinoin kultaisella kasarivuosikymmenellä tarttuneeni oman open suosituksesta ajankohtaiseen teemaan. Muistan lukeneeni maapallon kohtalonhetkiä ja tulevaisuutta käsittelevän Jonathan Schellin teoksen. Mieleeni ei kyllä palaudu, yritinkö vakuuttaa sensorit omasta ajattelusta esittämällä kauhuskenaarioita panemalla väitteitä omiin nimiini.

Muistettavaa

Tehtävänannon noudattaminen

Kaikki voi mennä pieleen jo alussa. Siksi on tärkeää käsitellä aihetta nimenomaan tehtävänannon mukaisesti.
  • Jos tehtävään liittyy aineisto, käytä sitä.
  • Viittaa kerran täsmällisesti pohjatekstiin.
  • Valitse aihe, josta sinulla on sanottavaa ja edes jonkinlaista asiantuntemusta.

Tekstin eheys

Esseekokeessa kirjoitetaan yksi ehyt tekstikokonaisuus. Ongelmat ovat melko tavallisia varsinkin jos aineistotekstejä on useampia. Esimerkiksi syksyllä tehtävässä 9. "Valitse sivun 4 rakkausrunoista yksi tai tai useampi. Millaisia ajatuksia se herättää / ne herättävät sinussa?" oli mahdollista käyttää vaikkapa kahta runoa.

Keskivertoesseessä tai heikommassa on melko tyypillistä, että kirjoittaja tekee ensin johdannon, tulkitsee yhtä runoa ja sitten kolmannella sivulla toista runoa ja tekee sen jälkeen yhteenvedon.

Mikäli aineistotekstejä on useampia
  • käsittele tekstejä rinnakkain
  • käytä myös suoria lainauksia
  • erittele ja analysoi tekstit kokonaisuudessaan
  • vertaile ja pyri löytämään yhteisiä tai erottavia piirteitä.

Oikeakielisyys

Ylioppilaskokeessa on tarkoitus kirjoittaa normitettua asiatekstiä. Siihen eivät kuulu puhekielisyydet sen paremmin kuin puhuttelut, alatyyliset ilmaukset tai muut sopimattomuudet. Joskus on mahdollista rustata myös lennokkaampaa tekstiä, jos tehtävänanto mahdollistaa vaikkapa kolumnin tai pakinan kirjoittamisen. Novellin analysoiminen on puhtaasti artikkelinomainen teksti.
  • Kertaa välimerkki- ja oikeakielisyyssäännöt.
  • Haali kasaan kirjoittamiasi esseitä lukiovuosilta ja lue niitä.
  • Vältä tekemästä samoja virheitä kuin jo tehdyissä kirjoitelmissa.

Luettavaa

Pirkko Leino 2006, Pilkulleen. Opas välimerkkien käyttöön.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (2007)


Aina voi tarttua omin päin ajankohtaiseen kielioppimateriaaliin. Muistettava on, että yhdyssana- ja välimerkkivirheet ovat niitä tavallisimpia mokia. Kun niitä tulee tarpeeksi (kymmeniä!), hyvät arvosanat saa unohtaa.


YTL:n määräyksissä sanotaan:

"Esseekokeessa tutkitaan kokelaan yleissivistystä, ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa."